Van der Kruk Consultancy te Zoetermeer, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat Van der Kruk Consultancy uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door Van der Kruk Consultancy alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Van der Kruk Consultancy geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

1. Verzamelen van persoonsgegevens
De website van Van der Kruk Consultancy kunt u bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en uw e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om met u te corresponderen. Zo nodig wordt u schriftelijk gevraagd de relevante persoonsgegevens aan te leveren.

2. Verwerken van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Van der Kruk Consultancy gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw verzoek. Daarnaast kunnen uw gegevens door Van der Kruk Consultancy gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Van der Kruk Consultancy. Neem hiervoor schriftelijk contact op met Van der Kruk Consultancy, Willem Paaphove 19, 2726 BS Zoetermeer.

3. Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan zal uw e-mailadres in beginsel gebruikt worden om met u te communiceren. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment schriftelijk afmelden door middel van een brief aan Van der Kruk Consultancy, Willem Paaphove 19, 2726 BS Zoetermeer.

4. Bewaartermijn gegevens
Van der Kruk Consultancy, bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt en /of nodig worden geacht.

5. Beveiliging
De gegevens die u aan Van der Kruk Consultancy verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Te allen tijde handhaaft Van der Kruk Consultancy, bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

6. Wijzigingen van Privacy Policy
Van der Kruk Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2018.

7. Privacy beleid Van der Kruk Consultancy
Ons beleid met betrekking tot onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is. Meer informatie inzake ons privacy beleid treft u aan onze site.